Black Label

Gordo

Size: 6x60

Toro

Size: 6x50

Robusto

Size: 5x52

Petite Lancero

Size: 6x40